POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’obligació prevista en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, en relació a la protecció de les persones físiques en el que al tractament de dades personals i lliure circulació d’aquestes dades respecta, ( en endavant el Reglament Europeu de Protecció de dades), informem que:

1.-INFORMACIÓN BÁSICA

Responsable del tractament

OLIVEDA, S.A.

C/ La Roca, 3

17750 – Capmany (Girona)

CIF

A-17092636

Finalitats principals del tractament

-Oferir-li informació dels nostres productes.

-Atendre consultes

-Gestionar les reserves de enoturisme

Bases Legitimes del tractament

-Execució del contracte de prestació de serveis.

-Consentiment.

Destinataris principals

-OLIVEDA, SA i empreses del mateix grup empresarial i amb la mateixa finalitat.

Drets

-Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.

-Revocació del consentiment prestat.

Procedència

-Facilitats pel seu titular.

-Facilitats per la seva navegació en la nostra plataforma (internet).

Transferències Internacionals de dades

-No estan previstes

Delegat protecció de dades

-No procedeix.


 

2.-Ampliació d’informació bàsica del Responsable del Tractament

OLIVEDA, SA esta domiciliada a CAPMANY, C/ La Roca, núm. 3, codi postal 17750 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 468, Llibre 373, Secció 3a, Foli 1, Fulla 6.683. Inscr. 1a, Per qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat pot contactar amb la nostra empresa mitjançant el correu electrònic comercial@grupoliveda.com

3.- Categories de dades que tractem.

3.1.-Dades identificatives: nom i cognoms, direcció de correu electrònic.

3.2.-Datos identificatives de la navegació per la nostra Web: Direcció IP.

4.-Amb quina finalitat tractem les seves dades?

OLIVEDA SA tractarà les dades de l’usuari de manera automàtica/manual para les següents finalitats:

-Oferir informació dels nostres productes.

-Gestionar les consultes efectuades y peticions de informació.

-Gestionar las consultes de informació i reserves relacionades amb l’enoturisme.

5.-Bases legitimadores per el tractament de les seves dades

Per la gestió de las consultes, peticions de informació i reserves, la base legitimadora és l’interès legítim de l’empresa per dur a terme els tractaments d’acord amb la normativa vigent, i amb el seu consentiment exprés.

6.-Destinataris de los dades

-Empreses relacionades amb OLIVEDA SA para les mateixes finalitats.

7.-Durada de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats per a les quals foren captades, exceptuant que, l’interessat s’oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment pel seu tractament, excepte que la normativa vigent en cada moment estableixi una durada diferent.

8.-Drets que l’assisteixen

Per a l’exercici dels seus drets s’ha de dirigir al Responsable del Tractament apuntat en el punt 1. Es tracte d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre del document acreditatiu de la seva identitat(DNI)

9.- Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

OLIVEDA SA tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa de aplicació, adoptant al tal efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat fent compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els possibles riscos.

En particular, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

  • Funcions i obligacions de personal

  • Registre de eventualitats

  • Gestió de suports y documents

  • Control de Accés

  • Identificació y autentificació

  • Copia de seguretat y recuperació

 

D’altra banda, en altres casos, OLIVEDA SA adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a petició de l’Usuari o Client.


 


 


 


 


 

10.-Canvis en la política de privacitat

OLIVEDA, SA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives que foren pertinents. En tal cas, anunciarà en la Pàgina web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posta en marxa

Ultima actualització: 19 de juliol de 2018

© 2018 OLIVEDA SA Todos los drets reservats


 


 


 


 


 

x

La nostra web utilitza cookies per facilitar i millorar l’experiència de navegació. Si continues navegant per la nostre web, entendrem que acceptes l’ús de les nostres cookies. Pots veure la nostra política de privacitat aquí.