Avís Legal


 

Benvingut a la pàgina web de OLIVEDA SA allotjada al URL http://www.grupoliveda.com (en endavant la pàgina web), li exposem els termes i condicions d’ús de la Pàgina web que han de seguir els usuaris d’aquesta. La navegació per aquesta Pàgina web li concedeix la condició d’usuari de la mateixa. Per aquesta raó li aconsellem una lectura atenta per poder fer un ús correcte, doncs tot ús contrari al previst queda totalment prohibit i és susceptible de generar responsabilitats amb el titular. Per mitjà de la present Pàgina web es facilita als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació necessària relativa als serveis i solucions que el OLIVEDA SA relacionats amb la seva activitat empresarial.

 

1. Dades identificatives


En compliment del deure de la informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es disposa que OLIVEDA SA és la propietària de la Pàgina web. La informació i continguts que es recullen en aquesta són de propietat d’ OLIVEDA SA. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per un ús diferent al previst aquí queda totalment prohibit.

OLIVEDA SA és una empresa inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 468, Llibre 373, Secció 3a, Foli 1, Full 6.683. Inscr. 1a, i domiciliada a Capmany, C/ La Roca, número 3, codi postal 17750, telèfon 972549012, correu electrònic comercial@grupolivda.com


 

2. Condicions d’accés, ús i funcionament de la Página web


L’accés a la Pàgina web és lliure. Com usuari de la Pàgina web ha de realitzar en tot moment un ús adequat d’aquesta i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de la propietat d’ OLIVEDA S.A. Queda prohibit que tot usuari o tercer realitzi qualsevol acció (inclusivament introducció o difusió de virus informàtics) que provoquin danys o alteracions als continguts de la Pàgina web, ni intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic, reservant OLIVEDA S.A el dret a excloure l’accés a la Pàgina web a qualsevol usuari que incompleixi aquesta prohibició.

En tot cas, OLIVEDA S.A es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ als usuaris, l’accessibilitat de la Pàgina web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés de la Pàgina web. En la mesura del que sigui raonablement possible, les actualitzacions de manteniments es duran a terme en horaris de baix tràfic, sense perjudici de la facultat discrecional d’ OLIVEDA S.A, per poder fer-ho en qualsevol moment.


 


 


 

3. Enllaços


En cas que en la present Pàgina web s’hi disposessin enllaços a altres lloc d’Internet, OLIVEDA S.A no efectuarà cap tipus de control sobre aquets llocs ni els seus continguts. En cap cas OLIVEDA S.A assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç propietat d’un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validés i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. De tota manera, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats enllaçades.


 

4. Propietat industrial i intelectual


Tots els continguts en la present Pàgina web (a títol enunciatiu i no limitat, base de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la pàgina, etc.) són propietat d’OLIVEDA S.A o han sigut cedides per al seu ús. L’ús de la present Pàgina web no concedeix als seus usuaris cap dret d’explotació de cap mena ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, ni tampoc la seva propietat intel·lectual i/o industrial.

Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ni a títol onerós ni gratuït, de qualsevol dels continguts de la Pàgina web.

OLIVEDA SA es reserva el dret davant els usuaris i tercers, d’efectuar quantes accions legals siguin necessàries per defensar la seva propietat intel·lectual i industrial.


 

5.- Datos de carácter personal - Política de Privacidad


 

A continuació li mostrem una primera informació bàsica de la nostra política de privacitat. Si desitja més informació pot consultar-la a http://www.grupoliveda.com.

Responsable del tractament

OLIVEDA, S.A.

C/ La Roca, 3

17750 – Capmany (Girona)

NIF

A-17092636

Finalitats principals del tractament

-Oferir-li informació dels nostres productes.

-Atendre consultes.

-Gestionar les reserves d’enoturisme.

Bases Legitimadores del tractament

-Execució del contracte de presentació de serveis

-Consentiment inequívoc de l’interessat.

Destinataris principals

-OLIVEDA, SA i empreses del grup empresarial i amb la mateixa finalitat.

Drets

-Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.

-Revocació del consentiment prestat.

Procedència

-Facilitats pel seu titular.

-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).

Transferències Internacionals de Dades

-No estan previstes

Delegat protecció de Dades

-No procedeix.


 

Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal obtingudes i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment de la legislació sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar, oposar-se i cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrat mitjançant la petició a OLIVEDA SA, a través d’un escrit dirigit a la següent direcció de correu electrònic comercial@grupoliveda.com , adjuntant una copia del seu DNI.


 

6. Legislación y jurisdicción aplicable

 

Qualsevol problema que pogués sorgir en relació a la Pàgina web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i s’exposarà, amb una renúncia ____________________, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Figueres. se someterá, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponder, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Figueres.

© 2018 OLIVEDA, SA Tots els drets reservats

x

La nostra web utilitza cookies per facilitar i millorar l’experiència de navegació. Si continues navegant per la nostre web, entendrem que acceptes l’ús de les nostres cookies. Pots veure la nostra política de privacitat aquí.